Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Đề thi học kỳ 2 toán lớp 1 | Đề 3

Viết thành các số.
 
Năm mươi tư: