Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Đề thi học kỳ 2 toán lớp 1 | Đề 1

Thực hiện phép tính sau:
 
32
+ 42