Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Đề thi học kỳ 1 toán lớp 1 | Đề 1

Các số: 5; 2; 8; 4; 7 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là