Trang chủ / Mẫu giáo / Toán Mẫu giáo

Đây là hình gì?

Đây là hình gì??
 
Hình tròn