Trang chủ / Mẫu giáo / Toán Mẫu giáo

Đặt các con số đến 3 vào khung

Đặt 2 hình tròn vào trong bảng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1