Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Cộng các số tròn chục

Thực hiện phép cộng sau:
 
10
+ 10