Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Thực hiện phép cộng sau:
 
326
+ 217