Trang chủ / Mẫu giáo / Toán Mẫu giáo

Cao và thấp

Chiếc đèn biển nào thấp hơn?