Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Các số có bốn chữ số

Viết số sau:
 
 
Bốn ngàn năm trăm bẩy mươi tư