Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Số 7

Số BẢY được viết như thế nào?