Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Các số 4, 5, 6

Đếm số con thỏ. Click vào mỗi hình để biết đang đếm đến mấy.
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Có bao nhiêu con thỏ?
1
2
3
4
5