Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Các số 1, 2, 3

Đếm số con dê. Click vào mỗi hình để biết đang đếm đến mấy.
0
 
0
 
0
 
Trong hình có bao nhiêu con dê?
1
2
3