Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Các cách để tạo nên số

Dưới đây là các phép cộng để tạo ra số 3.
Hãy tìm ra quy luật và điền phép cộng còn thiếu
 
0 + 3 = 3
1 + 2 = 3
3 + 0 = 3