Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Bảng chia 8

Thực hiện phép chia sau:

16 : 8 =