Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

10 câu hỏi toán nâng cao lớp 1 | Đề 2

Hoa nói: “Tết này chị mình có số tuổi bằng kết quả của bốn số khác nhau nhỏ nhất cộng lại”. Hỏi đến Tết, chị của Hoa bao nhiêu tuổi?
 
Trả lời: Tết này chị Hoa    tuổi