Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

10 câu hỏi toán nâng cao lớp 1 | Đề 1

Hãy chọn đáp án đúng:
5 + 0 + 1 = ?
6
7
8