Xăng-ti-mét. Đơn vị đo độ dài (trang 140-141-142-143)