Hình tròn, Hình tam giác, Hình vuông, Hình chữ nhật (trang 16-19)