Trang chủ / Toán Kangaroo / Lớp 1-2

USA Math Kangaroo 2012

1. Có bao nhiêu con vật trong hình?
2. Mẩu hình nào lắp được vào hình dưới đây?

3. Các con vật dưới đây có bao nhiêu chân?
4. Helena viết từ KANGAROO hai lần. Hỏi bạn ấy viết chữ cái A mấy lần?
5.

Luke vẽ lặp lại 4 con vật dưới đây theo một dải như hình dưới:

Hỏi hình ở dấu ? là hình nào?
 

6. Vào ngày Thứ Sáu, Dan bắt đầu sơn từ BANANA. Mỗi ngày bạn ấy tô được một chữ cái. Hỏi bạn ấy tô xong chữ cái cuối khi nào?
7. Đường bôi đậm nào dài nhất?
8. Katja đang chèo thuyền trên một cái hồ. Hình phản chiếu nào bạn ấy nhìn thấy ở dưới mặt hồ?

9. Phần B. Mỗi câu hỏi 4 điểm

Mười ba bạn nhỏ đang chơi trốn tìm. Một người trong số đó đóng vai người đi tìm. Một lúc sau có 9 bạn được tìm thấy. Hỏi còn mấy bạn vẫn còn đang trốn?
10. Bố đang treo các chiếc khăn ngoài dây phơi. Bố muốn sử dụng càng ít kẹp càng tốt. Với 3 chiếc khăn, bố chỉ cần 4 chiếc kẹp như ở hình dưới.

Hỏi bố cần bao nhiêu chiếc kẹp nếu muốn phơi 9 chiếc khăn?
11. Hôm nay, Betty cộng tuổi bạn ấy và chị bạn ấy được 10 tuổi. Hỏi sang năm tổng số tuổi của hai chị em là bao nhiêu?
12. Chiếc đồng hồ đang chỉ lúc Stephen về học. Bữa trưa bắt đầu trước giờ về là ba tiếng. Hỏi bữa trưa bắt đầu lúc mấy giờ?
13. Một con rồng có 3 cái đầu. Mỗi lần tráng sỹ cắt một cái đầu của nó đi, nó lại mọc thêm ba cái nữa. Hỏi nếu tráng sỹ cắt một cái đầu của nó đi, sau đó lại cắt thêm một cái đầu nữa, thì con rồng có bao nhiêu chiếc đầu?
14. Các ngôi sao, cỏ ba lá, hộp quà và ngọn cây được lặp lại theo quy tắc như ở hình dưới. Ai đó đã làm đổ cốc nước cam lên khiến cho một vài ô không thể nhìn thấy (các ô màu trắng).

Hỏi trong hình có bao nhiêu ngôi sao trước khi cốc nước cam bị đổ?
15. Eve mang 12 chiếc kẹo, Alice mang 9 chiếc kẹo và Irene không mang chiếc nào. Họ đặt tất cả các chiếc kẹo lên một chiếc bàn và chia chúng mỗi người một phần bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu chiếc kẹo?
16. Tim đang nhìn vào 7 bức tranh lụa trên tường. Ở bên tay trái bạn ấy nhìn thấy con rồng. Bên tay phải là con bướm.

Hỏi con vật nào nằm bên trái của con hổ và con sư tử, và nằm bên phải của quả đào?
17. Phần C. Mỗi câu 5 điểm.

Winnie mua 4 chiếc bánh táo và Eeyore mua 6 chiếc bánh pho mát. Họ trả số tiền giống nhau, và tổng số tiền họ trả là 24 đồng. Hỏi mỗi chiếc bánh pho mát giá bao nhiêu đồng?

18. Chú chim sẻ Jack nhảy trên một hàng rào từ vị trí này tới vị trí khác. Mỗi bước nhảy mất 1 giây. Chú ta nhảy 4 bước về phía trước, sau đó lại nhảy một bước ngược lại, rồi lại nhảy tiếp 4 bước và sau đó nhảy lại 1 bước và cứ thế. Hỏi chú ta nhảy từ vị trí START tới vị trí FINISH mất bao nhiêu giây?
19. Bà làm 11 chiếc bánh bích quy. Bà trang trí 5 chiếc trong số đó với nho khô và 7 chiếc với hạnh nhân. Hỏi ít nhất có bao nhiêu chiếc được trang trí với cả nho khô và hạnh nhân?
20. Ở tiệc sinh nhật của trường, Dan, Jack và Ben mỗi người nhận một chiếc túi với 10 chiếc kẹo. Mỗi bạn ăn hết chỉ một chiếc kẹo và đưa một chiếc kẹo cho thầy giáo. Hỏi bây giờ cả 3 bạn có bao nhiêu chiếc kẹo?
21. Số bị che bởi bông hoa là số mấy?
22. Ann có rất nhiều các mẫu hình chữ L như dưới đây:

Hỏi Ann xếp được bao nhiêu hình trong số các hình dưới đây bằng cách ghép 2 hình chữ L đã cho ở trên?
23. Trong một chiếc hộp có 3 chiếc hộp nhỏ hơn, và trong mỗi chiếc hộp nhỏ hơn đó lại có 3 chiếc hộp nhỏ hơn nữa. Hỏi tổng cộng có tất cả bao nhiêu chiếc hộp?
24. Có một vài đồng xu nằm trên bảng. Chúng ta muốn có 2 đồng xu nằm trên mỗi hàng, và 2 đồng xu nằm trên mỗi cột. Hỏi cần phải bỏ đi bao nhiêu đồng xu?