Trang chủ / Toán Kangaroo / Lớp 1-2

Đề thi toán Kangaroo Singapore năm 2015

1.

Phần A. Mỗi câu 3 điểm.

Hình nào không xuất hiện ở tất cả các bức tranh?
2. Có bao nhiêu tam giác trong hình?
3. Tìm phần còn thiếu của ngôi nhà.

4. Có 5 con bọ rùa sống trong một bụi cây. Hỏi tổng số có bao nhiêu dấu chấm trên lưng các con này?
5. Eric có 10 tấm kim loại bằng nhau như sau:

Cậu ta nối 2 thanh lại với nhau để có 5 cặp như sau:

Hình nào là ngắn nhất?
6. Hình nào dưới đây có thể được xoay để từ đó có được hình này:
7. Chiếc tháp hình tròn này nhìn từ trên xuống sẽ trông như thế nào?

8. Tổng các số nằm ngoài hình vuông là bao nhiêu?
9. Phần B. Mỗi câu 4 điểm.

Mất nửa giờ để Jenny đi được một nửa quãng đường từ nhà đến trường. Hỏi Jenny đi từ nhà đến trường mất bao lâu?

10. Don tạo ra 2 hòn gạch bằng cách nối các khối lập phương lại với nhau như hình dưới.

Hỏi hình nào dưới đây không thể được tạo ra từ 2 hòn gạch trên?
11. Maro có 9 chiếc kẹo và Tomo có 17 chiếc kẹo. Hỏi Tomo cần phải cho Mark bao nhiêu chiếc để mỗi người có số kẹo bằng nhau?
12. 6 chiếc tháp được dựng lên với các khối lập phương màu xám và trắng. Mỗi chiếc tháp được tạo từ 5 khối lập phương. Các khối lập phương có cùng màu không được xếp cạnh nhau. Hỏi có bao nhiêu khối lập phương màu trắng?
13. Mẩu nào bị thiếu?

14. Ngày 5/52015 có 3 số 5. Hỏi ngày gần nhất sau ngày này có 3 số 5 lần nữa là ngày bao nhiêu?
15. Mẹ nước 2 chiếc bánh piza và cắt mỗi chiếc ra làm 8 phần bằng nhau cho bữa tiệc sinh nhật của Vera. Có 14 bạn nhỏ đến dự bữa tiệc, bao gồm cả Vera. Hỏi còn lại bao nhiêu miếng bánh nếu mẹ đưa cho mỗi bạn một miếng?
16.

Đặt các số 1, 2, 3, 4, 5 vào hộp sao cho được các phép tính đúng.

Số trong ô có dấu hỏi là số nào?

17. Phần B. Mỗi câu đúng 5 điểm.

Có 11 là cờ xếp thẳng hàng vừa khít trên kệ. Khoảng cách giữa 2 chiếc cạnh nhau dài 4 mét. Hỏi chiếc kệ này dài bao nhiêu?

18. Kaga chỉ có thể nhảy từ hình tròn nọ tới hình tròn tiếp theo nếu giữa chúng chỉ có một đường nối. Bạn ấy cũng không thể nhảy được nhiều hơn 1 hình tròn mỗi lần. Kanga bắt đầu nhảy từ vị trí S và mất chính xác 4 bước nhảy để tới vị trí F. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau Kaga có thể làm được điều này?
19. Một con tàu bị tấn công bởi những tên cướp biển. Từng người một, chúng trèo qua dây để lên thuyền. Tên tướng cướp đứng ở giữa và cũng là vị trí thứ 8 từ trên xuống. Hỏi có bao nhiêu tên cướp đang trèo trên dây?
20. Trong 3 ngày, chú mèo Joy đang bắt chuột. Mỗi ngày chú bắt được nhiều hơn ngày trước 2 con. Vào ngày thứ 3, Joy bắt được số chuột nhiều hơn ngày thứ nhất 2 lần. Hỏi tổng cộng Joy bắt được bao nhiêu con chuột trong 3 ngày?
21. Rick và Tom đang xây một chiếc lều. Mỗi giờ Rick làm được 8 viên gạch và Tom làm ít hơn 2 viên. Hỏi cả 2 bạn làm được bao nhiêu viên trong 3 giờ?
22. Nick tạo một khối lập phương bằng các dùng các khối lập phương nhỏ hơn màu trắng và xám như hình dưới. Các khối có cùng màu không được xếp cạnh nhau. Hỏi câu nào dưới đây là đúng?
23. Chúng ta đã rời buổi cắm trại ngày hôm qua lúc 4:32 chiều, và đi tới điểm du lịch khác ngày hôm nay lúc 6:11 sáng. Hỏi chúng ta đã du lịch trong bao lâu?
24. Các số 3, 5, 7, 8 và 9 được viết trong các ô vuông sao cho tổng các số trong ô hàng ngang bằng tổng các số trong ô hàng dọc. Hỏi số ở hình vuông trung tâm là số mấy?