Trang chủ / Toán Kangaroo / Lớp 1-2

Đề thi toán Kangaroo Mỹ năm 2011

1. Mỗi câu đúng 3 điểm.

Các số dương liên tiếp được đặt vào các ô của một bảng như dưới đây. Số bị thiếu trong ô ở giữa là số nào?

2. 6 + 2 = ?
3. Sharon có 10 con búp bê. Bạn ấy cho Betty 1 búp bê. Bây giờ bạn ấy còn mấy con búp bê?
4. Có 2 cậu bé và 2 con chó trên sân trường. Hỏi trên sân trường có bao nhiêu cái chân?
5. Tháng nào thi thoảng có 29 ngày?
6. 7 bạn học sinh và một thầy giáo chuẩn bị có một bữa tiệc nhỏ. Có 7 cốc sữa, 8 thanh kẹo và một cốc cà phê cho bữa tiệc này. Mỗi bạn học sinh sẽ có số kẹo bằng nhau. Hỏi thầy giáo sẽ có bao nhiêu chiếc kẹo, cùng với cốc cà phê?
7. Tổng các chữ số của số 2011 là bao nhiêu?
8. Con búp bê của Katie đang mặc một chiếc váy, có 2 bím tóc và đang cầm một bông hoa trên tay. Hỏi con búp bê nào là của Katie?
9. Mỗi câu 4 điểm

Cuối mùa trượt tuyết, có 12 đôi ủng trượt tuyết còn lại trên giá của một cửa hàng. Hỏi có tất cả bao chiếc ủng?

10. Bức tranh dưới đây có một ô bị thiếu. Ô nào dưới đây cần được thêm vào để có một bức tranh hoàn chỉnh về con mèo?

11.

Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2011. Không một món hàng nào được bán sau ngày ghi phía dưới nó. Hỏi món hàng nào không thể đem bán được trong ngày hôm nay?

(lưu ý ở Mỹ họ ghi theo thứ tự tháng/ngày/năm)

12. 36 năm nữa bà của Mark sẽ kỉ niệm lần sinh nhật thứ 100. Hỏi bây giờ bà của Mark bao nhiêu tuổi?
13. Anne has several dogs and 4 cats. The number of her cats’ ears is equal to the number of her dogs’ paws. How many dogs does Anne have?
14. To find her toy, Marie needs to follow the path which is marked by the following signs in this order: . Which toy belongs to Marie?


15. 5 Point Problems

The picture below shows part of a train schedule. Right now, it’s 8:45. Mr. Smith will go from Chicago to Indianapolis on the next train. The trip will take 2 hours and 45 minutes. What time will Mr. Smith arrive in Indianapolis?

16. Katie bought three identical pencils, two identical pens and two identical erasers, and paid $11.60. Hannah bought one pencil, two pens and two erasers, and she paid $8.40. How much does one pencil cost?
17. Natalie folded a piece of paper in half and cut out a shape, as shown in the picture to the right. Which of the pictures below shows the piece of paper after it was unfolded?

18. Mr. and Mrs. Taylor have three daughters. The youngest is 5 years old. The middle daughter is 4 years younger than the oldest daughter and 6 years older than the youngest daughter. How old is the Taylors’ oldest daughter?
19. The flowers in the flower shop were kept in three vases. There were 16 flowers in the first vase, 11 flowers in the second vase, and 17 flowers in the third vase. The owner decided to sell only bouquets of 5 flowers each. After selling some bouquets, she noticed that she did not have enough flowers to make another bouquet. How many flowers did she have left?
20. Simon has two identical aquariums. There are 26 quarts of water in one, and 42 quarts of water in the other. How many quarts of water does Simon need to pour from the second aquarium into the first in order to have the same amount of water in both?
21. Fido the Dog, Philemon the Cat and 4 monkeys together weigh 24 lbs. Fido and one monkey together weigh 11 lbs. Philemon and 2 monkeys together weigh 1 lb less than Fido and one monkey weigh together. Each of the monkeys weighs the same. How much does Philemon weigh?
22. Anita, Clara, Michael and Daniel had an apple eating contest. The person who ate the most apples won. Daniel ate more apples than Clara, and Michael ate fewer apples than Anita. We also know that Daniel did not win. Who ate the most apples?
23. What number do we need to put in the first square in order to get 100 as the result after doing all the operations shown below?
24. Paul and Jon were building using identical cube blocks. Paul made the building shown in Picture 1. Picture 2 shows Paul’s building as seen from above. Picture 3 shows Jon’s building as seen from above. (Note: The numbers in each square indicate how many blocks are placed one on top of another in that place.) Which of the answers shows Jon’s building?