Trang chủ / Toán Kangaroo / Lớp 1-2

Đề thi toán Kangaroo Mỹ năm 2009

1. Các câu hỏi 3 điểm.

Khối hình dưới đây được tạo từ các khối lập phương giống nhau (xem trong hình). Hỏi có tất cả bao nhiêu hình lập phương?

2. Tổng của các chữ số trong số 2009 là bao nhiêu?
3. 5 bạn gái có sinh nhật cùng một ngày. Bánh sinh nhật của họ như dưới đây:

Bạn gái nào nhiều tuổi nhất?
4. Chiếc đĩa nào có số quả lê nhiều hơn số quả táo?
5. Trong bảng dưới đây, Ann viết ra 4 số, tổng của chúng là 50. Số bị con bướm đậu lên là số nào?
6. Các câu 4 điểm.

Ngày cuối trước khi nghỉ hè, bố và 3 người con trai đi tới rạp xiếc.

Phòng vé
Vé trẻ em 9 USD
Vé người lớn 12 USD

Hỏi người bố phải trả bao nhiêu USD cho tất cả các vé?

7. Ann viết ra hai biểu thức đúng. Một vài con số bị che bởi các con dấu như dưới đây:

Hỏi số nào bị che bởi dấu
8. Bác sỹ đưa 60 viên thuốc cho Ann để uống mỗi viên một ngày. Ann uống viên đầu tiên hôm Thứ Hai. Hỏi ngày Ann uống viên cuối cùng là thứ mấy?
9. Mẹ của Diana mua 6 hộp phấn giống nhau. Diana làm đổ 2 hộp phấn làm rơi 18 viên phấn ra sàn nhà. Mẹ của Diana đã mua bao nhiêu viên phấn?
10. Tom cao hơn Peter 2 cm và cao hơn Paul 5 cm. Peter cao hơn Paul bao nhiêu cm?
11. Diana vẽ 6 bông hoa và Ann vẽ 4 hình trái tim. Barbara vẽ số hoa ít hơn Dina 2 lần và nhiều trái tim hơn Ann 2 hình. Hình nào dưới đây được vẽ bởi Barbara?

E: None
12. Các câu hỏi 5 điểm.

Có 19 con vật trong vườn thú: 4 con trong số đó là tinh tinh và 3 con trong số đó là khỉ đầu chó. Số còn lại là khỉ mũ (capuchins) được nhốt đều trong 3 chiếc lồng. Hỏi mỗi lồng có bao nhiêu con khỉ mũ capuchins?

13. Bây giờ Johnny 4 tuổi, và cha bạn ấy 26 tuổi. Hỏi cha bạn ấy bao nhiêu tuổi khi Johnny nhiều gấp 3 lần tuổi bạn ấy bây giờ?
14. Granny nướng các chiếc bánh với bơ và mứt, tổng cộng có 31 chiếc bánh tất cả. Nếu có thêm 11 chiếc bánh với bơ, số bánh với bơ và mứt sẽ bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu chiếc bánh với bơ Granny đã nướng?
15. Ann mua 2 cuốn sách giống nhau và thừa 2USD. Nếu bạn ấy mua thêm 2 cuốn sách nữa thì lại bị thiếu 2USD. Hỏi mỗi cuốn sách giá bao nhiêu?
16. Adam, Michael, Paul và Tom đang cho nhau xem bộ sưu tập tem của mình. Michael có nhiều tem hơn Paul, và Tom có ít tem hơn Adam. Biết rằng Tom không phải là người có số tem ít nhất. Hỏi ai là người có ít tem nhất?
17. Bố ra vườn nhặt nấm trong 2 giờ. Trong giờ đầu tiên bố nhặt được 39 cây nấm. Hỏi trong giờ thứ hai bố nhặt được bao nhiêu cây nấm. Biết rằng với tổng số nấm bố nhặt được, mẹ đã nấu hết số nấm này trong 40 phút, với tốc độ 7 cây nấm được nấu trong 5 phút?
18. Peter có 12 chiếc ô tô đồ chơi và Paul có nhiều hơn Peter 4 chiếc. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu chiếc ô tô?