Trang chủ / Toán Kangaroo / Lớp 1-2

Đề thi toán Kangaroo Mỹ năm 2006

1. Các câu hỏi 3 điểm.

Điền số thích hợp vào ô trống có dấu hỏi ở chiếc ô tô thứ tư từ trái sang:

2. Chip và Dale có 8 hạt dẻ. Họ chia chúng thành hai phần bằng nhau. Chip ăn hết một hạt. Hỏi Chip còn mấy hạt dẻ?
3. Tính tổng các số ở trong hình tròn:
4. Số bị bông hoa che đi là số nào?
5. Trong lớp có 20 bạn học sinh, 8 trong số đó là các bạn nam. Hỏi nếu hai bạn nữ ngồi cùng một bàn thì các bạn nữ ngồi trong mấy bàn?
6. Ingo phải đi ba nhiêu mét nếu bạn ấy đi từ A, đến B, C, D và A?
7. Một con ếch mỗi bước nhảy qua một hòn đá, từ hòn số 3 tới hòn số 9. Hỏi con ếch phải nhảy bao nhiêu bước?
8. Sau số 1 là số 3, sau 3 là số 5, sau 5 là số 7. Hỏi sau số 7 là số nào?
1  3  5  7 ...
9. Các câu hỏi 4 điểm.

Lucy, Maria và Anna có cuộc họp lúc 12:30. Lucy đi bộ mất 10 phút. Maria mất 15 phút và Anna mất 40 phút. Hỏi người đi lâu nhất phải bắt đầu đi họp từ lúc mấy giờ?

10. Trên mỗi cạnh của hình tam giác, tổng các số là bằng nhau. Một con bướm và một con ong bay qua và đậu vào hai con số như trong hình. Hỏi con ong đang đậu vào số mấy?
11. Có bao nhiêu hòn gạch bị thiếu ở bức tường?
12. Năm ngoái tổng số tuổi của ba bạn Iris, Beatrice và Lydia là 18. Năm nay tổng số tuổi của họ là bao nhiêu?
13. Nhà Cristi cách nhà Andra bao xa?

14. Helen nói với Mary: "Nếu bạn cho mình 4 quả táo, mình sẽ có số táo bằng bạn". Hỏi Mary có nhiều hơn Helen bao nhiêu quả táo?
15. Trong nông trại có 5 con cừu, 5 con gà mái, 2 con chó và 2 con mèo và một bác nông dân. Hỏi tất cả họ có bao nhiêu chân?
16. Mỗi câu hỏi 5 điểm.

Số trong dấu hỏi chấm (?) là số nào?

17. Chú rùa Bibi viết các con số khác nhau lên các bông hoa. Cậu ta chỉ sử dụng các chữ số 1 và 2. Hỏi Bibi có thể viết được lên bao nhiêu bông hoa?
18. Matthias nhận được món quà là một cuốn sách. Cậu ấy đã tô màu các trang từ trang 99 tới 110. Hỏi Matthias đã tô bao nhiêu trang?
19. Ngày đầu tiên của một tháng có 30 ngày là Thứ Hai. Hỏi tháng này có bao nhiêu ngày Thứ Hai?
20. Andrew đạt được bao nhiêu điểm?
21. Ai nói đúng:
Anna: "Số lớn nhất là số có 6 chữ số"
Boris: "Số lớn nhất có 1000 chữ số"
Caroline: "Số lớn nhất chỉ có thể được viết bởi các chữ số 9"
Daniel: "Không thể viết được số lớn nhất"
Else: "Số lớn nhất có thể tận cùng là 0"
22. Các dấu chấm nào bị che đi?23. Trong khi Hans viết phép tính lên bảng, cậu ấy quên mất một chữ số: 23 + 31 + 2 + 12 = 94. Chữ số này là:
24. Chúng ta đặt các dấu +, - và = vào giữa các chữ số sau: 4 8 3 3 6 9 theo cách chúng tạo thành một phép tính đúng. Thứ tự của các dấu này là: