Trang chủ / Toán Kangaroo / Lớp 1-2

Đề thi toán Kangaroo Malaysia năm 2017

1. Ai câu được cá?
2. Trong bức tranh có các ngôi sao 5 cánh, 6 cánh và 7 cánh. Hỏi trong này có bao nhiêu ngôi sao 5 cánh?
3. Chiếc bánh trong hình được cắt và chia ra cho một số bạn nhỏ. Mỗi bạn nhận được một miếng bánh với ba quả sơ ri ở trên. Hỏi có bao nhiêu bạn ở đó?
4. Nếu chúng ta cắt dọc theo đường gạch chấm, sợ dây sẽ bị cắt ra làm bao nhiêu phần?
5. Ellen muốn trang trí con bướm với các miếng dán màu như ở hình dưới. Hỏi Ellen có thể tạo ra con bướm nào?

6. Có bao nhiêu hòn gạch giống như này bị thiếu trong chiếc lều?
7. Hình dưới vẽ một sợi dây với 4 hạt ngọc. Sợi dây nào dưới đây giống sợi dây này?

8. Người ta chọn ra 4 số từ các số 1, 3, 4, 5 và 7. Sau đó viết một số vào mỗi hình vuông sao cho có một phép tính đúng. Số nào không được chọn?
9. Tại vương quốc châu báu, bạn có thể đổi 3 viên kim cương để lấy một viên hồng ngọc, hoặc 1 viên hồng ngọc để lấy 2 bông hoa. Hỏi cần bao nhiêu bông hoa để đổi lấy 2 viên hồng ngọc?
10. Jim và Ben cùng ngồi trên một bánh xe như hình dưới đây. Bánh xe quay và Ben di chuyển tới vị trí mà Jim ngồi trước đây. Hỏi khi đó Jim đang ở vị trí nào?

11. Phần B. Mỗi câu 4 điểm.

Alfred đang xoay 1 hình 6 lần. 3 lần xoay đầu tiên của hình giống như dưới đây. Hỏi ở lần xoay cuối hình này trông như nào?

12. Hình nào có số táo gấp 2 lần số cà rốt, và số cà rốt gấp 2 lần số quả lê?
13. Brian và William đang đứng trong một hàng. Brian biết rằng có 7 bạn đứng trước mình. William biết rằng có 11 người trong hàng. Nếu Brian đứng ngay trước William, hỏi có bao nhiêu người đứng sau William?
14. Bây giờ là 1h 30 phút. Hỏi 2 tiếng rưỡi trước đây là mấy giờ?

15. Sepehr có 2 tờ giấy. Bạn ấy tô một mặt của mỗi tờ giấy như ở hình dưới. Hỏi dùng 2 tờ giấy này, bạn ấy có thể tạo ra hình nào?

16. Một con chuột túi nhảy 10 bước trong 1 phút và sau đó nghỉ 3 phút. Sau đó nó lại nhảy tiếp 10 bước trong 1 phút rồi nghỉ 3 phút, và cứ thế. Hỏi để nhảy 30 bước nó cần ít nhất bao nhiêu phút?
17. Con dấu nào đã được sử dụng để in ra hình dưới đây?

18. Mỗi chiếc chìa khóa chỉ mở được một trong 4 cái khóa và các con số trên chìa khóa ám chỉ các chữ cái trên khóa
19. Trong nông trại Old McDonald’s có 1 con ngựa, 2 con bò và 3 con dê. Hỏi cần có thêm bao nhiêu con bò nữa để tổng số các con vật gấp đôi số con bò?
20. Có ba tấm bìa được đục lỗ. Phía trên của mỗi tấm bìa màu trắng, phía dưới màu xám. Basil xỏ một sợi dây qua các lỗi này, như hình ở dưới. Bằng cách sắp xếp các tấm bìa này, có thể thu được hình nào?