Trang chủ / Toán Kangaroo / Lớp 1-2

Đề thi toán Kangaroo Canada năm 2018

1. Phần A. Mỗi câu đúng 3 điểm.

Hình nào KHÔNG THỂ được tạo ra bằng cách ghép hai hình

2. Ít nhất có bao nhiêu ngôi sao 4 cánh như thế này được dán vào nhau để tạo ra hình ?
3. Miếng pizza này được cắt làm các phần bằng nhau.

Có bao nhiêu miếng bị thiếu?
4. How many kangaroos must be moved from one park to the other in order to get the same number of kangaroos in each park?
5. Con bọ rùa nào dưới đây phải bay đi để cho số dấu chấm trên lưng các con còn lại có tổng là 20?
6. Emilie xây các tòa tháp theo mẫu dưới đây.

Hình nào sẽ là tháp số 6?
7. Phần B. Mỗi câu 4 điểm.

Nếu ◊ + ◊ = 4 và ∆ + ∆ + ∆ = 9, giá trị của phép tính sau là bao nhiêu: ◊ + ∆ = ?

8.

Lisa có 4 mẩu sau: , nhưng bạn ấy chỉ cần 3 mẩu để ghép thành hình này: .

Hình nào còn thừa lại?

9. Có bao nhiêu bàn tay phải ở hình dưới:
10. Con chó đi tìm thức ăn theo một đường dưới đây. Khi tới nơi nó đã rẽ phải 3 lần và rẽ trái 2 lần. Hỏi con chó đã đi theo đường nào?
11. Số nằm trong hộp có dấu hỏi chấm là số nào?
12. Charles cắt 1 sợi dây làm 3 phần bằng nhau và tạo một vài cái mấu ở giữa. Hình nào dưới đây chính là 3 phần dây nói trên?
13. Phần C. Mỗi câu 5 điểm.

Có bao nhiêu hình tròn và hình vuông bị che bởi vết xóa màu đen trong hình?

14. Diana bắt 3 mũi tên vào một mục tiêu.
Ở lần bắn đầu tiên, bạn ấy ghi được 6 điểm và mũi tên đi tới mục tiêu như thế này:this:
Lần bắn thứ 2, bạn ấy ghi được 8 điểm và mũi tên tới đích như thế này:
Ở lần bắt thứ 3, mũi tên tới đích như thế này:
Hỏi bạn ấy ghi được bao nhiêu điểm ở lần bắn thứ 3?
15. Có bao nhiêu số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 25 với các chữ số khác nhau bằng cách sử dụng 2 chữ số bất kỳ trong các chữ số 2, 0, 1 và 8?
16. Mark có một vài que nhự có chiều dài 5cm và rộng 1cm . Hỏi hàng rào dưới đây dài bao nhiêu?
17. Quãng đường từ nhà Anna tới nhà Mary dài 16 km.
Từ nhà Mary tới nhà John dài 20 km.
Từ ngã ba đường tới nhà Mary dài 9 km.

Hỏi từ nhà Anna tới nhà John dài bao nhiêu km?
18. Có 4 con bọ rùa đậu trên tấm bảng kích cỡ 4x4. Có 2 con đang ngủ và không di chuyển. 2 con còn lại di chuyển được 1 hình vuông mỗi phút (có thể đi lên, xuống, trái, phải tùy ý). Dưới đây là vị trí của các con bọ rùa 4 phút đầu tiên.

Hình nào mô tả vị trí của các con rùa ở phút thứ 5?