Trang chủ / Toán Kangaroo / Lớp 1-2

Đề thi toán Kangaroo Canada năm 2015

1. Phần A. Mỗi câu trả lời đúng 3 điểm.

Ann có 7 tấm thẻ chữ cái như hình dưới đây.

Bạn ấy cần thêm tấm thẻ nào khác để tạo ra chữ KANGAROO?

2. Trong sân trường của Ryan, các chú thỏ và sóc để lại dấu vết chân trên tuyết như sau:

Hỏi đã có bao nhiêu con vật chạy qua nếu mỗi con vật chỉ chạy một lần?
3. Có bao nhiêu tam giác trong hình?
4. Tìm phần còn thiếu của ngôi nhà.

5. Có 5 con bọ rùa sống trong một bụi cây. Hỏi tổng số có bao nhiêu dấu chấm trên lưng các con này?
6. Eric có 10 tấm kim loại bằng nhau như sau:

Cậu ta nối 2 thanh lại với nhau để có 5 cặp như sau:

Hình nào là ngắn nhất?
7. Phần B. Mỗi câu đúng 4 điểm.

Hình nộm nào dưới đây có 1 mũ, một áo sơ mi kẻ ô vuông và 3 miếng vá trên quần?

8. Maro có 9 chiếc kẹo và Tomo có 17 chiếc kẹo. Hỏi Tomo cần phải cho Mark bao nhiêu chiếc để mỗi người có số kẹo bằng nhau?
9. Don tạo ra 2 hòn gạch bằng cách nối các khối lập phương lại với nhau như hình dưới.

Hỏi hình nào dưới đây không thể được tạo ra từ 2 hòn gạch trên?
10. 6 chiếc tháp được dựng lên với các khối lập phương màu xám và trắng. Mỗi chiếc tháp được tạo từ 5 khối lập phương. Các khối lập phương có cùng màu không được xếp cạnh nhau. Hỏi có bao nhiêu khối lập phương màu trắng?
11. Kaga chỉ có thể nhảy từ hình tròn nọ tới hình tròn tiếp theo nếu giữa chúng chỉ có một đường nối. Bạn ấy cũng không thể nhảy được nhiều hơn 1 hình tròn mỗi lần. Kanga bắt đầu nhảy từ vị trí S và mất chính xác 4 bước nhảy để tới vị trí F. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau Kaga có thể làm được điều này?
12. Phải bỏ đi ít nhất bao nhiêu hình để chỉ còn lại một loại hình duy nhất?
13.

Đặt các số 1, 2, 3, 4, 5 vào ô trống sao cho được các phép tính đúng.

Số nằm trong ô có dấu hỏi là số nào?

14. Một con tàu bị tấn công bởi những tên cướp biển. Từng người một, chúng trèo qua dây để lên thuyền. Tên tướng cướp đứng ở giữa và cũng là vị trí thứ 8 từ trên xuống. Hỏi có bao nhiêu tên cướp đang trèo trên dây?
15. Các số 3, 5, 7, 8 và 9 được viết trong các ô vuông sao cho tổng các số trong ô hàng ngang bằng tổng các số trong ô hàng dọc. Hỏi số ở hình vuông trung tâm là số mấy?
16. Basil nối 5 miếng dán với các số 1, 2, 3, 4 và 5 theo thứ tự dưới đây:

Hỏi Basil đã đặt các miếng dán theo thứ tự từ trước đến sau như nào?
17. Nelly lấy 2 thẻ hình vuông và viết lên đó bốn chữ số 2, 0, 1, 5 như dưới đây:

Nelly có thể tạo ra bao nhiêu số có 2 chữ số bằng cách sử dụng 2 tấm thẻ trên?
18. Các hình dưới đây được đặt vào 6 mặt của một con xúc xắc.

Hình dưới đây là ảnh con xúc xắc nhìn ở 2 vị trí khác nhau.

Which shape is opposite to the Canadian Math Kangaroo logo