Trang chủ / JLPT N5 / Ngữ pháp

Đề Thi Ngữ Pháp N5 Tổng Hợp | Đề Số 22

…★…に入るものはどれですか。1・2・3・4から一つえらんでください。
1. 妹さんは _______ _______ …★… _______ か。
2. 時間が _______ _______ …★… _______ 。
3. しけんは _______ _______ …★… _______ でした。
4. まっすぐいくと _______ _______ …★… _______ そこで肉を買ってください。
5. 男1 「これから、田中さん _______ _______ …★… _______ 行きます。キムさんもいっしょにどうですか。」
男2 「えっ、いいですか。お願いします。」
「1」から「5」に何を入れますか。1・2・3・4からいちばんいいものを一つえらんでください。

わたしはおうです。中国から来ました。けんしゅうせいです。わたしのへやは403です。4かいにあります。「1」が、きれいです。

センターにしょくどうがあります。いろいろなりょうりがあります。ちゅうかりょうりもあります。
わたしはまいにちセンターの「2」ごはんを食べます。とても「3」。

センターから駅まで「4」10分です。えきの近くに「5」あります。たいへんにぎやかです。

6. 「1」に何を入れますか。
7. 「2」に何を入れますか。
8. 「3」に何を入れますか。
9. 「4」に何を入れますか。
10. 「5」に何を入れますか。