Các khóa Tiếng Nhật

N5 JLPT N5


Khóa học cho những người bắt đầu học tiếng Nhật, đầy đủ từ cách đọc bảng chữ cái tới các bài luyện tập giống hệt đề thi thật Năng lực tiếng Nhật N5 và hơn nữa.

N4 JLPT N4


Luyện thi tiếng Nhật N4 là khóa học được thiết kế dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Nhật hoặc đã học xong N5 và muốn tiếp tục học lên N4 và hơn nữa.

N3 JLPT N3


Luyện thi tiếng Nhật JLPT N3 (日本語能力試験N3対応教材) là khóa học online bao gồm các bài giảng, đề thi thử cần thiết để bạn thi đỗ kỳ thi N3 và hơn nữa.

N2 JLPT N2


Luyện thi tiếng Nhật N2 là khóa học tiếp theo của khóa luyện thi N3, cung cấp cho bạn các học liệu cần thiết để học và đỗ chứng chỉ này và hơn nữa.

N1 JLPT N1


Luyện thi tiếng Nhật N1 là khóa học được thiết kế để nâng cao kỹ năng học và luyện thi cho kỳ thi trong tháng 7 và tháng 12 hàng năm và hơn nữa.

© MonKa.Vn - Website học tập của thế hệ học sinh mới